Download เอกสาร

  • เวลา download ไฟล์ไปแล้วให้ Rename ชื่อไฟล์ใหม่ด้วย (เดี๋ยวจะงง)
  • ไฟล์นามสกุล docx (office 2007) มันอาจจะเปลี่ยนนามสกุล เป็น zip ให้ โดย อัตโนมัติให้ไป rename กลับ เป็น docx เหมือนเดิม
  File List
  Descriptions Size
1. ตัวอย่างแบบรายงานผลโครงงาน 372.45 KB
2. ผลสอบเทอม 1-2557 ห้อง อ.ศุภโชค ครุฑซ้อน 5 2.23 MB
3. ผลสอบเทอม 1-2557 ห้อง อ.ศุภโชค ครุฑซ้อน 4 2.17 MB
4. ผลสอบเทอม 1-2557 ห้อง อ.ศุภโชค ครุฑซ้อน 3 2.16 MB
5. ผลสอบเทอม 1-2557 ห้อง อ.ศุภโชค ครุฑซ้อน 2.09 MB
6. ผลสอบเทอม 1-2557 ห้อง อ.ศุภโชค ครุฑซ้อน 2.10 MB
7. ตัวอย่างแฟ้มประมวลประสบการณ์ 41.58 KB
8. แบบสอบถาม กิจกรรมปฐมนิเทศ2/56 47.84 KB
9. ปฐมนิเทศ 69.50 KB
10. ผลสอบนักศึกษา ศรช.พระกุมารเยซู 2 920.38 KB
11. ผลสอบนักศึกษา ศรช.พระกุมารเยซู 2 1.05 MB
12. ผลสอบสหะพาณิชย์ 2 ม.ต้น 1/2556 577.93 KB
13. ผลสอบสหะพาณิชย์ 2 ม.ต้น 1/2556 552.12 KB
14. ผลสอบสหะพาณิชย์ 2 ม.ต้น 1/2556 571.83 KB
15. ผลสอบสหะพาณิชย์ 2 ม.ต้น 1/2556 554.84 KB
16. ผลสอบสหะพาณิชย์ 2 ม.ต้น 1/2556 552.69 KB
17. แบบเสนอ กพช. 58.50 KB
18. แบบรายงานโครงงานอาชีพ 110.00 KB
19. แบบรายงานโครงงานปลูกผักสวนครัว 88.45 KB
20. รายชื่อรับประกาศนียบัตร 224.83 KB
21. รายชื่อรับประกาศนียบัตร 670.26 KB
22. รายชื่อรับประกาศนียบัตร 682.61 KB
23. รายชื่อรับประกาศนียบัตร 722.03 KB
24. ประกาศผลสอบพระกุมาร 2 (1-3 แผ่น) 624.97 KB
25. ประกาศผลสอบพระกุมาร 2 (1-3 แผ่น) 1.09 MB
26. ประกาศผลสอบพระกุมาร 2 (1-3 แผ่น) 1.09 MB
27. ผลสอบปลายภาค2ปี55 ศรช.พระกุมาร 1 (แผ่น 2) 195.50 KB
28. ผลสอบปลายภาค2ปี55 ศรช.พระกุมาร 1 (แผ่น1) 333.29 KB
29. ตารางสอบปลายภาค 2ปี55 18.80 KB
30. ห้องสอบ,เลขที่นั่งสอบ พระกุมาร2 แผ่น1 80.77 KB
31. ห้องสอบ,เลขที่นั่งสอบ พระกุมาร2 แผ่น3 70.22 KB
32. ห้องสอบ,เลขที่นั่งสอบ พระกุมาร2 แผ่น2 76.07 KB
33. ตารางสอบพระกุมารเยซู2 95.91 KB
34. รายชื่อผู้ช่วยพนักงาน กกต.ประจำหน่วยเลือกตั้งเขตพระโขนง 30.66 KB
35. ใบความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต 61.00 KB
36. ตัวอย่างแฟ้มประสบการณ์ ฉบับแก้ไข 42.23 KB
37. ตัวอย่างแฟ้มประมวลประสบการณ์ 35.57 KB
38. แบบรายงานผลโครงงาน 32.27 KB
39. ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(244) 24.97 KB
40. ประกาศผลสอบปลายภาค1-55 พระกุมาร2(5/5) 880.65 KB
41. ประกาศผลสอบปลายภาค1-55 พระกุมาร2(4/5) 977.57 KB
42. ประกาศผลสอบปลายภาค1-55 พระกุมาร2(3/5) 947.50 KB
43. ประกาศผลสอบปลายภาค1-55 พระกุมาร2(2/5) 2.63 MB
44. ประกาศผลสอบปลายภาค1-55 พระกุมาร2(1/5) 943.23 KB
45. กรต.บันทึกการเรียนรู้ 127.50 KB
46. แบบรายงานโครงงาน ศรช.พระกุมารเยซู 1 496.05 KB
47. ใบความรู้ที่ 4 วิชาสุขศึกษา 66.00 KB
48. กรต.ครั้งที่ 2 วิชาสุขศึกษา 15.10 KB
49. คำกล่าวมอบตัวศิษย์ 13.92 KB
50. ตารางวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ ศรช.พระกุมารเยซู 1 47.68 KB